Oussoren grondverzet en machineverhuur

Loon- en verhuurbedrijf gespecialiseerd in grondverzet en verhuur van grondverzetmachines.

Loonwerk

Als sinds eind jaren tachtig houden wij ons bezig met diverse loonwerkzaamheden, waarbij wij ons hebben gespecialiseerd in het maishakselen op rupsen door middel van een rupshakselaar en rupsdumpers met silagebakken. Daarnaast houden wij ons bezig met het zaaiklaar maken van uw land en verder alle voorkomende grondverzetwerkzaamheden in en op het land.

Voordelen maishakselen op rupsen

Onze ervaring met maishakselen, en dan met name op rupsbanden, maakt dat wij uw akker professioneel en netjes behandelen en de structuur nagenoeg niet beschadigen. Eén van de grote voordelen van maishakselen op rupsbanden is dat de druk vele malen minder is dan van een maishakselaar op banden. Daarnaast kunnen de werkzaamheden bij (extreem) nat weer gewoon blijven plaatsvinden. U kiest voor ons omdat wij al ruim 15 jaar ervaring hebben en de pioniers zijn in het mais oogsten op rupsen. Profiteer mee van de kennis die we opgedaan hebben en laat ons uw zorg uit handen nemen.

Afvoer van mais

De afvoer van de mais op rupsen verzorgen we op verschillende manieren. We beschikken over bakken met silageschotten, hoogkiepbakken of een containersysteem.
Bij kavels die niet aan de boerderij grenzen passen we tussen de akker en boerderij transport d.m.v. containers toe. Indien gewenst kunnen we de maisoogst ook uitvoeren met kiepers + silageschotten. Maak kennis met de voordelen van maishakselen op rupsen.

Contact opnemen

Waar zit Oussoren grondverzet en machineverhuur?

Facebook Youtube Instagram TikTok LinkedIn